Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 06.02.2023-10.02.2023  võib Kiviõli linnas esineda veerõhu kõikumisi...

Võimalikud häired Kiviõli linna veevarustuses

Lugupeetud klient! OÜ Järve Biopuhastus teatab, et seoses  joogiveesüsteemide hooldustööde läbiviimisega 06.02.2023-10.02.2023  võib Kiviõli linnas esineda veerõhu kõikumisi...

Seoses rahaliste vahendite ammendumisega ei võeta korteriühistutelt „Ehitise korda Lüganuse vallas" taotlusi vastu alates 01.02.2023 kella 15:00-st.

Teade taotluste vastuvõtmise lõpetamisest

Seoses rahaliste vahendite ammendumisega ei võeta korteriühistutelt „Ehitise korda Lüganuse vallas" taotlusi vastu alates 01.02.2023 kella 15:00-st.

Rahandusministeeriumi pressiteade 1. veebruar 2023 Tänasest on võimalik taotleda toetust hajaasustuse programmist, millega aidatakse kaasa maapiirkondades elavate perede headele...

Riigihalduse minister: populaarne hajaasustuse programm on taotlemiseks avatud

Rahandusministeeriumi pressiteade 1. veebruar 2023 Tänasest on võimalik taotleda toetust hajaasustuse programmist, millega aidatakse kaasa maapiirkondades elavate perede headele...

Teavitame, et teostatud seadme TSK I käivitamisel ei olnud töörežiimi parameetreid saavutanud ning seadme käivitamist peatati. 30.01.2023 käivitati peale puhastust seade TSK II, mis töötab...

Kiviõli Keemiatööstuse teavitus

Teavitame, et teostatud seadme TSK I käivitamisel ei olnud töörežiimi parameetreid saavutanud ning seadme käivitamist peatati. 30.01.2023 käivitati peale puhastust seade TSK II, mis töötab...

Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise kord võeti Lüganuse Vallavolikogu määrusega vastu 17. juunil 2020. aastal. Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2023. aasta eelarves on 20 000...

Lüganuse valla 2023. aasta kaasava eelarve hääletus algab 1. veebruaril

Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise kord võeti Lüganuse Vallavolikogu määrusega vastu 17. juunil 2020. aastal. Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2023. aasta eelarves on 20 000...

  Projektitoetuste taotlemise avaldusi saab esitada e-pria kaudu  01.02.-08.02.2023 Tähelepanu! Avatud on ainult  MEEDE 2 – COVID meede Projektitoetuste hindamise...

MTÜ Virumaa Koostöökogu avab LEADER -meetme projektitoetuste esitamiseks taotlusvooru

  Projektitoetuste taotlemise avaldusi saab esitada e-pria kaudu  01.02.-08.02.2023 Tähelepanu! Avatud on ainult  MEEDE 2 – COVID meede Projektitoetuste hindamise...

 
Lüganuse valla uue üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.01.2023 kuni 26.02.2023. Üldplaneering ja planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne koos lisadega on kättesaadavad ...

Lüganuse valla üldplaneeringu avalik väljapanek

Lüganuse valla uue üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.01.2023 kuni 26.02.2023. Üldplaneering ja planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruanne koos lisadega on kättesaadavad ...

Alates 01.02.2023 toimuvad muudatused Ida-Viru maakonna bussiliinide liikluses. Busside sõiduplaanide muudatused on mitmes piirkonnas seotud ELRON reisirongide sõiduaegadega. Liin...

TEADE bussireisijatele!

Alates 01.02.2023 toimuvad muudatused Ida-Viru maakonna bussiliinide liikluses. Busside sõiduplaanide muudatused on mitmes piirkonnas seotud ELRON reisirongide sõiduaegadega. Liin...

Ida-Viru Haridusklaster algatab keelte teema-aasta, mis keskendub maakonnas erinevate keelte oskamise vajadusele. Senine füüsika teema-aasta annab teatepulga keelevaldkonnale üle neljapäeval,...

Ida-Virumaal algab eestikeelsele õppele ülemineku toetuseks keelte teema-aasta

Ida-Viru Haridusklaster algatab keelte teema-aasta, mis keskendub maakonnas erinevate keelte oskamise vajadusele. Senine füüsika teema-aasta annab teatepulga keelevaldkonnale üle neljapäeval,...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31.01.2023. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Riigivara võõrandamine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31.01.2023. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Rahandusministeerium teatab riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju...

Haljala-Kukruse maanteelõigu planeeringu lähteseisukohtade avalikustamine

Rahandusministeerium teatab riigitee 1 Haljala ja Kukruse vahelise teelõigu 2+2 ristlõikega maantee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja mõjude, sh keskkonnamõju...

Täna, 17. jaanuaril viis Päästeamet koos kõikide Eesti omavalitsustega läbi lauaõppuse "KOV - 79 SÄRTSU", et harjutada valmisolekut üle Eesti toimuva elektrikatkestuse korral. Õppus viidi...

Päästeameti poolt korraldatud õppus "KOV-79 SÄRTSU"

Täna, 17. jaanuaril viis Päästeamet koos kõikide Eesti omavalitsustega läbi lauaõppuse "KOV - 79 SÄRTSU", et harjutada valmisolekut üle Eesti toimuva elektrikatkestuse korral. Õppus viidi...

Lüganuse Vallavalitsus soovib tunnustada ja tänada 2022. aastal silma paistnud edasipüüdlikke ning andekaid inimesi, ettevõtteid, tegusid jt, tänu kellele ning nende ettevõtmistele on edasi...

Ettepanekuid silmapaistvamate tunnustamiseks saab esitada 1. veebruarini 2023

Lüganuse Vallavalitsus soovib tunnustada ja tänada 2022. aastal silma paistnud edasipüüdlikke ning andekaid inimesi, ettevõtteid, tegusid jt, tänu kellele ning nende ettevõtmistele on edasi...

Lüganuse Vallavalitsus korraldab vallavara võõrandamise avaliku enampakkumise teel oksjoniportaalis Osta.ee alljärgnevale valla varale: Hiie tee 6-5, Purtse küla, Lüganuse vald, ...

Enampakkumine oksjoniportaalis Osta.ee

Lüganuse Vallavalitsus korraldab vallavara võõrandamise avaliku enampakkumise teel oksjoniportaalis Osta.ee alljärgnevale valla varale: Hiie tee 6-5, Purtse küla, Lüganuse vald, ...

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaselts Kiviõli Soojus (registrikood 10245027, aadress Aasa tn 19, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond) 06.01.2023 esitatud keskkonnaloa muutmise...

Aktsiaselts Kiviõli Soojus keskkonnaloa nr L.ÕV/320776 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja loa nr L.ÕV/320776 muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaselts Kiviõli Soojus (registrikood 10245027, aadress Aasa tn 19, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond) 06.01.2023 esitatud keskkonnaloa muutmise...

Keskkonnaamet  teatab,  et  on  võtnud  menetlusse  Osaühing  VKG Kaevandused (registrikood 10854884, aadress Järveküla tee 14/1, Järve linnaosa, Kohtla-Järve...

Osaühing VKG Kaevandused keskkonnaloa muutmise taotluse edastamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks

Keskkonnaamet  teatab,  et  on  võtnud  menetlusse  Osaühing  VKG Kaevandused (registrikood 10854884, aadress Järveküla tee 14/1, Järve linnaosa, Kohtla-Järve...

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu suunas 22.12.2022 otsusega nr 87 vastu võetud Lüganuse valla üldplaneeringu avalikule...

Lüganuse valla üldplaneeringu avalikustamisest teavitamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu suunas 22.12.2022 otsusega nr 87 vastu võetud Lüganuse valla üldplaneeringu avalikule...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 6