Head Lüganuse valla algklasside laste vanemad ja noored! Lüganuse vald on koostamas uut huvihariduse ja- tegevuse kava 2021 aastaks, mis on aluseks riigipoolse toetuse kasutamiseks....

Kogume infot 2021. aasta huviharidus- ja huvitegevuskava koostamiseks

Head Lüganuse valla algklasside laste vanemad ja noored! Lüganuse vald on koostamas uut huvihariduse ja- tegevuse kava 2021 aastaks, mis on aluseks riigipoolse toetuse kasutamiseks....

25. novembril toimus Maidla spordihoones pressikonverents, kus avalikustatati mälestussamba kavand ning tutvustatati projekti „Heino Lipp 100" raames planeeritud tegevusi. Kohal oli...

Pressikonverents Heino Lipp 100 Maidlas

25. novembril toimus Maidla spordihoones pressikonverents, kus avalikustatati mälestussamba kavand ning tutvustatati projekti „Heino Lipp 100" raames planeeritud tegevusi. Kohal oli...

Head Lüganuse valla inimesed, varsti on käes ilus jõuluaeg. Selleks, et pühad oleks kõigil rahulikud palume teie kaasabi abivajaja märkamisel. Kui teil on infot abivajavast eakast, siis...

Teavita abivajajast

Head Lüganuse valla inimesed, varsti on käes ilus jõuluaeg. Selleks, et pühad oleks kõigil rahulikud palume teie kaasabi abivajaja märkamisel. Kui teil on infot abivajavast eakast, siis...

Keskkonnaamet teatab, et INGLI TALU (registrikood 10267939, aadress: Ingli, Purtse küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, 43302) esitas 11.11.2020 Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa...

Arvamuse küsimine keskkonnaloa taotluse kohta vee erikasutuseks

Keskkonnaamet teatab, et INGLI TALU (registrikood 10267939, aadress: Ingli, Purtse küla, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond, 43302) esitas 11.11.2020 Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa...

Alates 17.12.2020 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells AS. Siit leiate olulisemad meelespead seoses jäätmeveoga. Üldinfo Jäätmeveo periood: 17.12.2020...

Korraldatud jäätmevedu Kiviõli linnas

Alates 17.12.2020 alustab korraldatud jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells AS. Siit leiate olulisemad meelespead seoses jäätmeveoga. Üldinfo Jäätmeveo periood: 17.12.2020...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et algatas 14.10.2020 korraldusega nr 612 Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu (75101:006:0093, pindala 9223 m 2 , sihtotstarve elamumaa 100%)...

Sonda aleviku Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et algatas 14.10.2020 korraldusega nr 612 Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu (75101:006:0093, pindala 9223 m 2 , sihtotstarve elamumaa 100%)...

Projekteerimistingimused antakse EhSRS § 29 lg 4 alusel Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Lepa tee 23 kinnistul (katastritunnus 30901:013:0024) asuvate elamu ja pesuköök-lauda laiendamiseks üle...

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Projekteerimistingimused antakse EhSRS § 29 lg 4 alusel Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Lepa tee 23 kinnistul (katastritunnus 30901:013:0024) asuvate elamu ja pesuköök-lauda laiendamiseks üle...

Keskkonnaame teatab,  et  võttis  menetlusse  Osaühingu  JÄRVE  BIOPUHASTUS  (registrikood  10854476, aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn,...

Arvamuse küsimine keskkonnaloa nr L.VV/328445 muutmise taotluse kohta

Keskkonnaame teatab,  et  võttis  menetlusse  Osaühingu  JÄRVE  BIOPUHASTUS  (registrikood  10854476, aadress: Ida-Viru maakond, Jõhvi vald, Jõhvi linn,...

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et algatas 30.09.2020 korraldusega nr 570 Kiviõli linnas asuva Vabaduse pst 19b kinnistu (44201:001:0219, pindala 1750 m 2 , sihtotstarve tootmismaa 100%)...

Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et algatas 30.09.2020 korraldusega nr 570 Kiviõli linnas asuva Vabaduse pst 19b kinnistu (44201:001:0219, pindala 1750 m 2 , sihtotstarve tootmismaa 100%)...

Lüganuse Vallavalitsuse korraldusega nr 548 algatati Püssi linnas asuva A. Kitzbergi tn 5 kinnistu detailplaneering ja  jäeti algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegiline...

A. Kitzbergi tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju stateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsuse korraldusega nr 548 algatati Püssi linnas asuva A. Kitzbergi tn 5 kinnistu detailplaneering ja  jäeti algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegiline...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Nordic Fibreboard Ltd Osaühing (registrikood 12503545; aadress Rääma tn 31, Pärnu linn, 80044 Pärnu maakond; edaspidi ettevõte) 03.09.2020 esitatud...

Nordic Fibreboard Ltd Osaühing keskkonnaloa menetluse algatamisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Nordic Fibreboard Ltd Osaühing (registrikood 12503545; aadress Rääma tn 31, Pärnu linn, 80044 Pärnu maakond; edaspidi ettevõte) 03.09.2020 esitatud...

Lüganuse vald osaleb Rahandusministeeriumi poolt elluviidavas pilootprojektis „Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute elanike ümberasustamine ja kasutusest väljalangenud...

Kahanevate linnade probleemid Kiviõli näitel

Lüganuse vald osaleb Rahandusministeeriumi poolt elluviidavas pilootprojektis „Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute elanike ümberasustamine ja kasutusest väljalangenud...

Lüganuse Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 277 algatati Koljala külas asuva Kihva kinnistu detailplaneering ja jäeti algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Otsuse...

Kihva kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavolikogu 27.08.2020 otsusega nr 277 algatati Koljala külas asuva Kihva kinnistu detailplaneering ja jäeti algatamata planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Otsuse...

Projekteerimistingimused antakse AS Eesti Raudtee projekteerimistingimuste taotluse nr 2011002/05508 alusel Lüganuse vallas, Uljaste külas, Tapa-Narva 233,2-234,7 km(75101:001:0016), Irvala...

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Projekteerimistingimused antakse AS Eesti Raudtee projekteerimistingimuste taotluse nr 2011002/05508 alusel Lüganuse vallas, Uljaste külas, Tapa-Narva 233,2-234,7 km(75101:001:0016), Irvala...

Aktsiaselts KOBRAS (registrikood 10171636) esitas 18.03.2020 Keskkonnaametile Pinnasepuhastuse OÜ (registrikood 14291194) nimelt keskkonnaloa taotluse Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo...

Pinnasepuhastuse OÜ keskkonnaloa taotlus vee erikasutuseks

Aktsiaselts KOBRAS (registrikood 10171636) esitas 18.03.2020 Keskkonnaametile Pinnasepuhastuse OÜ (registrikood 14291194) nimelt keskkonnaloa taotluse Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo...

Lüganuse vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021 . ...

Pilootprojekt "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses"

Lüganuse vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses", mis kestab 01.10.2019 – 31.12.2021 . ...

AS Kiviõli Soojus annab rendile sauna hoone aadressil Viru 3, Kiviõli. Kasulikku pinda on 577,1 m 2  ,sh  sauna teenuse osutamiseks ettenähtud...

AS Kiviõli Soojus annab rendile sauna hoone

AS Kiviõli Soojus annab rendile sauna hoone aadressil Viru 3, Kiviõli. Kasulikku pinda on 577,1 m 2  ,sh  sauna teenuse osutamiseks ettenähtud...

Näitan: 61-77
Elemente lehe kohta 20
of 4