« Tagasi

Liikluskorraldusvahendi paigaldamine

Lüganuse Vallavalitsuse 3.11.2023 korraldusega nr 608 on kehtestatud Lüganuse-Matka tee (4370054) teekatte kahjustamise vältimiseks ja liiklejate ohutuse tagamiseks liikluspiirang ning paigaldatud vastavad liiklusmärgid „Kiirusepiirang" 50 km/h ja 30 km/h.

Vähendatud on Kiviõli linnas Vabaduse puiesteel (3090015) Olerexi tankla juurde paigaldatud liiklusmärgi 313a mõjuala 500 meetri ulatuses kuni Kauba tänavani (3090113). Olerexi tankla juures asuva liiklusmärgile on paigaldatud lisateadete tahvel "500m". Kauba tänavaga ristumiskohal on paigaldatud Vabaduse puiesteele liiklusmärk 313a koos lisateadete tahvliga "Välja arvatud Lüganuse Vallavalitsuse kirjalikul loal".