« Tagasi

Ootame oma meeskonnaga liituma arendusnõunikku

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

ARENDUSNÕUNIKU

ametikohale

Arendusnõuniku ametikoha põhieesmärk on valla põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste väljatöötamine, valla arengukava ja teiste arengustrateegiliste dokumentide väljatöötamise ja täiendamise koordineerimine ning arengukavast tulenevate ülesannete täitmiseks igakülgse projektialase tegevuse läbiviimine.

Arendusnõuniku kandidaadilt ootame kõrgharidust, töökogemust avalikus teenistuses, loomingulisust ja innovaatilisust, eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning mõne muu võõrkeele oskus suhtlustasemel.

Vallavalitsus pakub:

  • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
  • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
  • toetavat meeskonda;
  • erialaseid täiendkoolitusi;
  • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate II palgagruppi kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/402022023011

Motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee

Kandideerimistähtaeg 30.11.2023.

Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info  valitsus@lyganuse.ee, tel 33 21 320

Lisainfo: https://www.lyganuse.ee/vabad-ametikohad