« Tagasi

Kirjaliku enampakkumise korraldamine hoonestusõiguse seadmiseks

Lüganuse Vallavalitsus kuulutas 03.11.20233 korraldusega nr 603 välja kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks Lüganuse vallas, Savala külas alljärgnevatele Lüganuse vallale kuuluvatele kinnistutele: 

Jõe tn 3 kinnistu (registriosa nr 4980808, katastritunnus 44901:002:0336, sihtotstarve 100 % elamumaa, pindala 6373 m2);

Jõe tn 5 kinnistu (registriosa nr 4984808, katastritunnus 44901:002:0339, sihtotstarve 100 % elamumaa, pindalaga 7501 m2);

Jõe tn 7 kinnistu (registriosa nr 4980708, katastritunnus 44901:002:0337, sihtotstarve 100 % elamumaa, pindala 7270 m2).

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 24.11.2023 kell 14.00 kirjalikult suletud ümbrikus, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa. Pakkumuse ümbrikul peab olema märge „ Jõe tänava… kinnistu hoonestusõiguse enampakkumine, mitte avada enne 24.11.2023 kell 14.00".

Enampakkumise osavõtutasu on 10 eurot ja tagatisraha 200 eurot, mis tuleb kanda Lüganuse Vallavalitsuse a/a numbrile Swedbank EE162200221068428704 või SEB  EE891010220267492221, selgituseks "Jõe tn...kinnistu enampakkumuse osavõtutasu ja tagatisraha".