« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi ehitusnõuniku ametikohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

EHITUSNÕUNIKU

ametikohale

Ehitusnõuniku ametikoha eesmärk on valla ehitusvaldkonna arendamine ja seaduslikkuse tagamine, järelevalve teostamine ehitusalaste õigusaktide täitmise üle vastavalt seadustele ning vallavolikogu poolt kehtestatud õigusaktide ja eeskirjade üle, väärteomenetluse ja riikliku järelevalve teostamine.

Ehitusnõuniku kandidaadilt ootame erialast kõrgharidust, töökogemust avalikus teenistuses, ehitus- ja keskkonnalase seadusandluse tundmist, projekteerimistarkvara tundmist kõrgemal tasemel, loomingulisust ja innovaatilisust, eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust suhtlustasemel. Kasuks tuleb mõne muu võõrkeele oskus suhtlustasemel ning järelevalvemenetluse läbiviimise kogemus.

Vallavalitsus pakub:

  • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
  • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
  • toetavat meeskonda;
  • erialaseid täiendkoolitusi;
  • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate II palgagruppi kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/402022023011

Motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee.

Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info: vallasekretär Tiina Urban, telefon 332 1320, e-post tiina.urban@lyganuse.ee

Ametijuhend on leitav: https://www.lyganuse.ee/vabad-ametikohad