« Tagasi

Kirjaliku enampakkumise korraldamine hoonestusõiguse seadmiseks

Lüganuse Vallavalitsus kuulutas 22.02.2023 korraldusega nr 131 välja „ Kirjaliku enampakkumise korraldamine hoonestusõiguse seadmiseks" Lüganuse vallas, Savala külas alljärgnevatele Lüganuse vallale kuuluvatele kinnistutele:

  1.  Jõe tn 1 kinnistu (registriosa nr 4983808, katastritunnus 44901:002:0334, sihtotstarve 100 % elamumaa, pindala 5807 m2), mille hoonestusõiguse aastatasu algsuuruseks on 2600 eurot;
  2. Jõe tn 3 kinnistu (registriosa nr 4980808, katastritunnus 44901:002:0336, sihtotstarve 100 % elamumaa, pindala 6373 m2), mille hoonestusõiguse aastatasu algsuuruseks on 2800 eurot;
  3. Jõe tn 5 kinnistu (registriosa nr 4984808, katastritunnus 44901:002:0339, sihtotstarve 100 % elamumaa, pindalaga 7501 m2), mille hoonestusõiguse aastatasu algsuuruseks on 3000 eurot;
  4. Jõe tn 7 kinnistu (registriosa nr 4980708, katastritunnus 44901:002:0337, sihtotstarve 100 % elamumaa, pindala 7270 m2), mille hoonestusõiguse aastatasu algsuuruseks on 2800 eurot.

Kirjalik pakkumus esitada 20.03.2023 kuni 22.03.2023 hiljemalt kell 14.00 suletud ümbrikus, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 Ida-Virumaa, märgusõnaga „Jõe tn …kinnistu hoonestusõiguse enampakkumine".

Enampakkumise osavõtutasu on 10 eurot ja tagatisraha 200 eurot, mis tuleb kanda Lüganuse Vallavalitsuse a/a numbrile EE162200221068428704, selgituseks "Jõe tn ...kinnistu enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha".

Enampakkumise täpsemad tingimused: https://www.lyganuse.ee/enampakkumised