« Tagasi

Lüganuse valda kavandatava Viru Keemia Grupp AS biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne on valminud

Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et on eriplaneeringu asukoha eelvaliku tegemise käigus koostanud keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande. Esitame vastavalt PlanS § 105 lõikele 1 eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu koos keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruandega kooskõlastamiseks ja arvamuse andmiseks.

Materjalid on kättesaadavad Lüganuse valla veebilehel aadressil https://www.lyganuse.ee/vkg-biotoodete-tootmiskompleks, samuti eriplaneeringu portaalis aadressil https://hendrikson.ee/maps/BTT-EP/materjalid.html

Kooskõlastused ja arvamused palume saata Lüganuse Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressile valitsus@lyganuse.ee või postiaadressile Keskpuiestee 20 Kiviõli 43199 Lüganuse vald Ida-Viru maakond 30 päeva jooksul.