« Tagasi

AS Connecto Eesti keskkonnaloa taotlus

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse AS Connecto Eesti (registrikood 10722319, aadress Tuisu tn 19, Kristiine linnaosa, Tallinn 11314 Harju maakond) 04.11.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse  pinnase ladustamiseks aadressil Murru  (katastritunnus  43701:001:0167),  Matka  küla,  Lüganuse  vald,  Ida-Viru  maakond.

Keskkonnaloa taotluse menetlemise aeg on kuni kolm kuud. Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmise teade on avaldatud ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Keskkonnaloa taotluse nr T/KL-1015334 ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste  infosüsteemis  KOTKAS  (kotkas.envir.ee),  menetluse  all  nr  M-
121713.