« Tagasi

Uutele metsateedele kohanimede määramise eelnõu avalikustamine

Riigimetsa Majandamise Keskus on teada andnud kahe uue metsatee kasutusele võtmisest Uljaste külas. Uutele teedele tuleb määrata kohanimi. Uutele teedele kohanime määrajaks on kohalik omavalitsus. Lüganuse Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise eelnõu valla kodulehel 11. novembrist kuni 25. novembrini ja ootab ettepanekuid ning vastuväited e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee. Küsimuse korral selgituste saamiseks palume helistada te 332 1341 (Tatjana Pääro, maaspetsialist) või e-posti aadressile tatjana.paaro@lyganuse.ee .

Kaart

Korralduse eelnõu