« Tagasi

Konkurss teedespetsialisti teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

TEEDESPETSIALISTI

teenistuskohale

Teedespetsialisti ametikoha eesmärk on Lüganuse valla avalikus kasutuses kohalike ja erateede ehitamise, korrashoiu, liikluskorralduse, ühistranspordi ning tänavavalgustuse alase töö korraldamine.

Teedespetsialisti kandidaadile esitatavad kvalifikatsiooninõuded on:

 • kõrgharidus (soovitavalt õigus või tehniline);
 • valdkonda reguleeriva seaduste ja teiste õigusaktide põhjalik tundmine;
 • omab teadmisi ja kogemust asjaajamisest ning õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest;
 • tunneb ja oskab rakendada tööks vajalikke Eesti Vabariigi ja Lüganuse valla õigusakte;
 • tööprotsessi planeerimise oskus, väärteomenetluse ja riigihankemenetluse tundmine;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ja vene keele oskus kesk tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus;
 • koostööoskus ja hea suhtlemisoskus, analüüsioskus, otsuse- ja vastutusvõime. Oskus töötada iseseisvalt ja algatada ning juhtida valdkonnapõhiseid projekte.

Vallavalitsus pakub:

 • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
 • toetavat meeskonda;
 • erialaseid täiendkoolitusi;
 • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate II palgagruppi  kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/426022022030

Motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee.

Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info: tel 33 21 320, e-post: valitsus@lyganuse.ee

https://www.lyganuse.ee/et/vabad-ametikohad