« Tagasi

Lüganuse valla eelarvestrateegia 2022-2026 avalik väljapanek

Lüganuse Vallavalitsus teatab Lüganuse valla eelarvestrateegia 2022-2026 eelnõu avalikust väljapanekust Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.ee ja  valla raamatukogudes perioodil 23.09.2022 kuni 12.10.2022.

Muudatusettepanekuid saab esitada kuni 12.10.2022 kella 16.00ni Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Eelarvestrateegia eelnõu avalik arutelu toimub 12.10.2022 kell 18.00 Lüganuse Vallavalitsuse saalis, Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald.

Lüganuse Vallavalitsuse 20.09.2022 korraldus nr 549

Eelarve strateegia eelnõu