« Tagasi

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus algatas 14.07.2022 korraldusega nr 419 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse HMS § 46 lg 1 alusel.

Projekteerimistingimused antakse vastavalt OÜ VISAHING DESIGNER AGENCY (registrikood 11284360, kontaktisik Erki Kallas) on 05.07.2022 esitanud Lüganuse Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/08332 Ida-Viru maakond, Lüganuse vald, Uniküla, Kaare tn 33 kinnistule (kinnistusregistriosa nr 15493650, katastritunnus 44901:003:0801, maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaa 100%), uue elamu ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste andmine (eelnõu)