« Tagasi

Regionaalse kultuuritegevuse toetuseks on avanenud III taotlusvoor

Regionaalse kultuuritegevuse toetuseks on avatud taotlusvoor 15. juulist kuni 15. augustini 2022. aastal. Taotlusvooru eelarve 60 000 eurot ja taotlusi võetakse vastu Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemis. Taotlusi saavad esitada nii juriidilised isikud kui äriregistrisse kantud füüsilised isikud.

Toetusmeetme eesmärk on luua võimalusi erinevatest regionaalsetest kultuurisündmustest osasaamiseks. Luues ja säilitades kultuuris osalemist soodustame kultuurielu kestlikkust ja arengut. Projekti tegevustesse tuleb kaasata kogukonda, lapsi ning noori. Ainult nii saame kaasa aidata kogukondliku kultuuritegevuse väärtustamisele ning hoidmisele.  Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 90 protsenti.

Toetatakse järgmisi tegevusi, millega

 1. korraldatakse kultuurivaldkonna populariseerimiseks siseriiklikke ja rahvusvahelisi kultuurisündmusi erinevates regioonides;
 2. viiakse ellu residentuuriga seotud kogukondlikke algatusi;
 3. luuakse lastele ja noortele võimalused osalemaks valdkondlikus õppeprotsessis ning kaasatakse neid siseriiklikele ja rahvusvahelistele kultuurisündmustele;
 4. korraldatakse haridusliku väljundiga kultuuriprogramme ja laagreid lastele ja noortele;
 5. kaasatakse lapsi ja noori kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse;
 6. korraldatakse järjepidevusele suunatud maakondlikke laulu- ja tantsupidusid;
 7. koostatakse ja uuendatakse Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekandeid;
 8. korraldatakse rahvusvähemuste kultuuri tutvustavaid sündmusi ning rahvusvähemuste koostööd ja ühistegevusi eesti kultuuriorganisatsioonidega.
 9. Soovitused taotlejale:
 10. 1) taotluse korrektseks esitamiseks eelnevalt tutvu määruse ja seletuskirjaga;
 11. 2) pööra tähelepanu projekti abikõlblikkuse perioodile, abikõlblikele ja mitteabikõlblikele kuludele.
 12. Kuna taotluste menetlemise aeg on 60 tööpäeva, siis mida vähem peame taotlejale taotlust täiendamiseks tagasi saatma, seda kiiremini jõuavad taotlused komisjonile hindamiseks.
 13. Nõuete kohaselt vormistatud dokumendid aitavad taotlusvooru koordinaatoril kiiremini jõuda protokolli ja käskkirja koostamiseni. Kuna lepinguid toetuse saajatega ei sõlmita, siis on käskkirjas olemas nii väljamakse kui ka aruande esitamise kuupäevad. Kõigi dokumentidega saab tutvuda keskuse kodulehel.
 14. Toetuse saamisel on kohustus kasutada oma tegevuste reklaamimisel ka toetuse saaja logo, mille leiate SIIT.
 15.  
 16. Nobedat sulge ja julget pealehakkamist!

Margit Salmar,  toetusmeetmete osakonna juhataja,  tel: 600 9165, e-post: margit.salmar@rahvakultuur.ee