« Tagasi

Kiviõli Vene Kool kuulutab välja konkursi

Kiviõli Vene Kool ootab oma meeskonda 2022/2023 õppeaastast:

  • keelekümblusklassi õpetajat 1,0 ametikohta

Nõutav:

  • eesti keele valdamine vähemalt tasemele C1,
  • vastavus õpetaja ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 3, 29. augustist 2013.

Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused

  • klassiõpetaja                                         1,0 ametikohta,
  • käsitöö ja – kunsti õpetaja -                1,0 ametikohta

Nõutav:

  • eesti keele valdamine vähemalt tasemele B2,
  • ametikohale vastavalt HTM-i määrusele nr 30, § 4 lõik 1, 4  29. augustist 2013.

Kasuks tulevad  õpilasi motiveerida aitavad lisaoskused

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt  10. augustiks 2022 aadressil info@edu.kvg.ee.

Lisainfo:  56934089 või info@edu.kvg.ee