« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse esitamine kohaliku omavalitsuse arvamuse saamiseks

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (registrikood10057662, aadress: Marja 4D, Tallinna linn, Harju maakond, 10617; edaspidi ka ettevõte) esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb keskkonnaluba suletud Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila (prügila kood 030905) seire ja järelhoolduse teostamiseks. Suletud Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila asub Ida-Viru maakonnas, Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Sonda tee 17 kinnistul katastritunnus 30901:001:0016. Kinnistu kuulub Eesti Vabariigile ning seire- ja järel hoolduse eest vastutajaks on Keskkonnaministeerium, kes tellib seire ja järelhoolduse teostamise tööd OÜ-lt Eesti Keskkonnauuringute Keskus.
Keskkonnaloa taotluse- ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-117219, dokument nr DM-117219-1, taotluse nr T/KL-1009099.