« Tagasi

Vallavalitsus ootab lasteaedade juhtide ettepanekuid

25. aprilliks kutsus vallavanem kokku lasteaedade juhtide ümarlaua, millega jätkuvad haridusasutuste ümberkorraldused. 

Erra lasteaia, Kannikese ja Marjakese lasteaedade ning Maidla ja Sonda koolide juhtidega arutati, kuidas jõuda haldusreformi tulemusena tekkinud alusharidusasutuste võrgus sisuliste põhimõtete ühtlustamiseni.

Juhid tutvustasid lasteaedade probleemistikku (erinev palgakorraldus ja puhkuste põhimõtted jms). Arutati võimalikke lahendusi ning lepiti kokku, et järgmiseks kohtumisel esitavad lasteaedade juhid omapoolsed ettepanekud ja visiooni, et ühistel jõududel ühtlustamisega edasi liikuda.