« Tagasi

Konkurss jurist-hankespetsialisti teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS

kuulutab välja konkursi

JURIST - HANKESPETSIALISTI

teenistuskohale

Jurist - hankespetsialisti teenistuskoha põhieesmärk on tagada Lüganuse vallavalitsuse tegevuse vastavus õigusaktidele ning vallavolikogu ja –valitsuse liikmete, vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste juhtide õigusalane teenindamine, valla riigihangete valdkonda kuuluvate õigusaktide väljatöötamine, hankeplaani koostamine, riigihangete korraldamine ja läbiviimine, andmekaitsespetsialisti kohustuste täitmine.

Jurist - hankespetsialisti kandidaadilt ootame õigusalast kõrgharidust, valdkonda reguleeriva seadusandluse põhjalik tundmine, riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste ning avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide head tundmist, väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendamise oskust, varasemat töökogemust sarnasel ametikohal,  eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust suhtlustasemel. Kasuks tuleb mõne muu võõrkeele oskus suhtlustasemel.

Vallavalitsus pakub:

  • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
  • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
  • toetavat meeskonda;
  • erialaseid täiendkoolitusi;
  • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate II palgagruppi kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/426022022030

Motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee.

Kandideerimistähtaeg: 09.05.2022. 

Ametikohale asumine esimesel võimalusel.

Täiendav info: tel 33 21 320, e-post: valitsus@lyganuse.ee

Ametijuhend