« Tagasi

Lüganuse valla 2021. aasta tegijate tunnustamine

Lüganuse vald soovib tunnustada ja tänada 2021. aastal  silma paistnud edasipüüdlikke ning andekaid inimesi, ettevõtteid, tegusid  jt, tänu kellele ning nende ettevõtmistele on edasi kantud  Lüganuse valla nimi selle kõige paremas vormis. Ettepanekuid kandidaatide kohta on oodatud esitama kõik üksikisikud, organisatsioonid ja ettevõtted. Tunnustust väärivast kandidaadist saab teada anda  kirjalikult vabas vormis, kuid põhjendusega, miks/mille eest on kandidaat tunnustamist väärt. Ettepanekuid kandidaatide kohta saab esitada  1. veebruarini 2022 Lüganuse Vallavalitsuse postiaadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse vald 43199, elektrooniliselt aadressil: https://bit.ly/3pYcBXV või e-posti aadressil riia.tallerman@lyganuse.ee.

Esitatud  ettepanekud vaatab üle selleks loodud komisjon, kellele jääb õigus mitte rahuldada ettepanek, mis on esitatud ebapiisava põhjendatuse, põhjendatuse puudumise või komisjoni hinnangul konkursile mitte sobivuse tõttu.

Tunnustusüritus toimub 24. veebruaril 2022. a Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud ürituse raames, mille täpsem toimumisformaat täpsustub vastavalt riiklikele juhistele ja piirangutele seoses COVID-19 viiruse levikuga.