« Tagasi

Märkame ja aitame koos!

Eesti Külaliikumine Kodukant viib perioodil 01.09.2021 kuni 31.10.2023 ellu Sotsiaalministeeriumi tellitud hanget „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis".

Täpsemalt saate lugeda siit: https://kodukant.ee/seltsiline/

Projekti üheks eesmärgiks on leida kogukondades üles eakad (vanuses 65+) ja täiskasvanud erivajadusega inimesed, kes on jäänud üksi ning vajavad ise hakkama saamiseks natuke lisatuge või abi.

Projekti teiseks eesmärgiks on leida kogukondades üles inimesed, kes on nõus abivajajaid aitama ehk olema vabatahtlikuks seltsiliseks.

Viime abivajajad ja vabatahtlikud seltsilised omavahel kokku!

Kui Sina tead kedagi, kes vajab abi või kes on valmis teisi aitama, siis palun anna märku kas omavalitsusele või projekti Ida-Virumaa koordinaatorile Margit Maksimovile (tel: 525 4590 või e-post: margit.maksimov@gmail.com)

Märkame, aitame, hoolime üheskoos!