« Tagasi

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Lüganuse valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 „Viru Keemia Grupi tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on läbi viia parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja prügila rajamise detailne lahendus.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 01.12.2021-31.01.2022.

Materjalide saab tutvuda alates 01.12.2021 Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) lahtiolekuaegadel, Lüganuse valla kodulehel https://www.lyganuse.ee/eriplaneering ja eriplaneeringu kodulehel https://arcg.is/zSnD5.

Eriplaneeringu algatamisotsusega määratletud ala hõlmab ligikaudu 172 km2 suuruse osa Lüganuse valla territooriumist. Eriplaneeringu ala paikneb kogu ulatuses Lüganuse vallas ja hõlmab Lüganuse valla kirdeosa, piirnedes idas Toila valla ja Kohtla-Järve linnaga ning kagus Alutaguse vallaga. Planeeringuala piires otsitakse parimat võimalikku asukohta tööstusjäätmete prügilale.

Seisukohti ootame kuni 31.01.2022 e-posti aadressile: valitsus@lyganuse.ee või kirjalikult: Lüganuse Vallavalitsus (Kiviõli linn, Keskpuiestee 20, 43199).