« Tagasi

Riigitee 13124 Kiviõli-Maidla km 0,0-3,584 põhiprojekti koostamisega seonduv teave

Riigitee 13124 Kiviõli-Maidla km 0,0 -3,584 projektiga seotud uuringute (liiklusloendus, geodeetilised, geotehnilised uuringud) raames liigub objektil tööga seotud erinevaid spetsialiste. Geodeedid viibivad lühiajaliselt ka maantee lähiala kinnistute piirides. Uuringu viib läbi Geodeesia24 OÜ, kes teostab välitöid oktoobris-novembris.

Lisa: Topo-geodeetiliste uuringute kava-mõõdistusala