« Tagasi

Konkurss vallaarhitekt-planeerimisspetsialisti teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja                                           konkursi  

VALLAARHITEKT- PLANEERIMISSPETSIALISTI

teenistuskohale

Vallaarhitekti - planeerimisspetsialisti teenistuskoha eesmärk on Lüganuse valla üldsuse huvisid arvestava arhitektuurse ilme ja avaliku ruumi kujundamine, planeeringute menetlemise ja  koordineerimise  korraldamine, lähtudes heast projekteerimis-, planeerimis- ja ehitustavast.

Vallaarhitekti – planeerimisspetsialisti kandidaadilt eeldame erialast kõrgharidust, töökogemust avalikus teenistuses, ehitus- ja keskkonnalase seadusandluse tundmist, projekteerimistarkvara tundmist kõrgemal tasemel, loomingulisust ja innovaatilisust, varasemat ametialast kogemust, eesti keele valdamist kõnes ja kirjas kõrgtasemel ning vene keele oskust suhtlustasemel. Kasuks tuleb mõne muu võõrkeele oskus suhtlustasemel. 

Vallavalitsus pakub  

  • huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
  • mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda;
  • toetavat meeskonda;
  •  erialaseid täiendkoolitusi;
  • Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate III palgagruppi kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/403022021030

Avaldus, motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee märgusõnaga „Vallaarhitekt-planeerimisspetsialisti konkurss". 

Kandideerimistähtaeg: 04.10.2021. 

Täiendav info tel 33 21 320, e-post valitsus@lyganuse.ee   

Ametijuhend: https://www.lyganuse.ee/vabad-ametikohad