« Tagasi

Kaevandamisest või maapõuekasutamisest kahjustatud hoonete välja selgitamine

Keskkonnainvesteeringute Keskus on alustanud endistele suletud põlevkivikaevanduste altkaevandatud aladele jäävatele hoonetele MaaPS § 93 lõike 5 mõistes kaevandamisest või maapõue kasutamisest põhjustatud kahjustuste võimaliku ulatuse ja iseloomu välja selgitamist.

Eesmärk on leida üles võimalikud probleemsed kinnistud, mille osas tuleks teostada hoonete tehniline hindamine visuaalse vaatluse teel. Valimi koostamise juures ei ole oluline, kas hoone asub stabiilses, kvaasistabiilses või langetatud alal. Kokku valitakse vähemalt 15 kinnistut selliselt, et oleks kaetud eriilmelised kahjustused (näiteks vajumisest pragunenud kandekonstruktsioon või fassaad, „ahi, kamin, pliit" viltu vajunud, veranda "ära kukkunud" jne). Lisaks elamutele võivad vaatluse alla kuuluda ka garaažid, saunad, kuurid, töökojad jms).

Lüganuse Vallavalitsus palub eelkõige endise Kiviõli kaevanduse alal eelnimetatud tunnustega hoonete omanikel anda teada kahjustustest, nende  tekkimise ajast ja ulatusest aadressil: valitsus@lyganuse.ee hiljemalt 15.septembriks 2021.

Täiendav info tel. 511 4727 Enno Saarmets