« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja   kuulutanud   avaliku elektroonilise enampakkumise    piirkonnas    asuvate kinnisasjade   kasutamiseks   andmiseks.   Pakkumiste   esitamise  tähtaeg  on 23.08.2021.  Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt  aadressiga  www.maaamet.ee.

Enampakkumise teade