« Tagasi

Lüganuse vallas Koljala külas Kihva kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 19.07.-18.08.2021.

Lüganuse Vallavalitsus teatab Lüganuse vallas Koljala külas Kihva kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekus 19.07.-18.08.2021.

Detailplaneeringu ala  pindala on 15 993 m2 ning piirneb Kivikülvi ja Suurepõllu kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ning Erra jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.

Käesolev detailplaneering sisaldab Lüganuse valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt valla veebilehel http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta saab esitada ajavahemikus 19.07. kuni 18.08.2021 postiga aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Detailplaneeringu avaliku arutelu toimumise aeg teatatakse pärast väljapaneku lõppu.