« Tagasi

Kiviõli linnas ja Koljala külas Kiviõli poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise algatamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamise koostamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab Lüganuse vallas Kiviõli linnas ja Koljala külas Kiviõli poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise algatamisest ja keskkonnamõju strateegiline hindamise koostamisest.

Planeering viiakse läbi Lüganuse vallas Kiviõli linnas Kivipõllu, Sonda tee 11, Sonda tee 25 kinnistutel ja Koljala külas Nahapõllu kinnistul, kokku pindalaga 85,31 ha.

Planeeringu eesmärk on algatada Uue tuhamäe maa-ala detailplaneeringu muutmine kruntide Nahapõllu ja Sonda tee 11 lisamisega planeerimisalasse, kruntide Sonda tee 11, Kivipõllu, Sonda tee 25 ja osaliselt Nahapõllu maakasutuse sihtotstarbe muutmine jäätmehoidla maaks - ohtlike jäätmete käitluse maaks ning Uue tuhamäe maa-ala detailplaneeringu muutmisest tingitud muudatuste sisseviimine Lüganuse valla üldplaneeringusse.

Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald tööpäevadel kell 9:00 kuni 15:00 ja valla veebilehel  www.lyganuse.ee.