« Tagasi

Lüganuse valla kohalike teede remont

Lüganuse Vallavalitsus soovib valla kohalike teede remondi (auguremont) hinnapakkumist.

Hanke mahtu kuuluvad tööd:

Aukude ja katte pragude remont teostakse bituumenemulsiooniga BE-60M (või samaväärne) koos graniitkillustikuga fr 2-6 (LA 25). Remonttöödel tuleb kasutada mehhaniseeritud auguremondi seadet, mis on varustatud elektroonselt juhitava bituumenemulsiooni ja killustiku doseerimissüsteemiga.

Teostatud tööde mahtu arvestatakse killustiku tegeliku kulu põhjal. Akteeritakse ja tasutakse tegelikult teostatud tööde mahu eest.

Tööde maht on kuni 200 tonni killustikku. 

Tööde teostamise kirjeldus:

 - aukude ja mikropragude tolmust puhastamine suruõhuga (vajadusel lisaks ka veepritsimisseadmega);

 - aukude põhja ja servade ning pragude kruntimine bituumenemulsiooniga;

 - aukude ja pragude täitmine bituumenemulsiooni ning killustiku seguga;

 - remonditud augu viimistlemine killustikuga;

 - järelpuhastamine lahtisest  killustikust vaakumimuriga 2-7 päeva jooksul peale remonditööde teostamist sõltuvalt killustiku ja bituumenemulsiooni formeerumisest.

Auguremonttööde pakkumuse esitamise hinnatabel

Pakkujal peab olema vajadusel teostada tööd mitme mehhaniseeritud auguremondi seadmega.

Hankija jätab endale õiguse muuta vajadusel tööde mahtu, mis on põhjendatud hankija rahaliste vahendite kasutamisega.

Töid teostatakse ajavahemikus 20. aprillist kuni 30. oktoobrini 2021. aastal.

Tööde teostamise aeg võib poolte kokkuleppel muutuda tulenevalt ilmastikuoludest.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 13.04.2021.a  kell 10.00.

Pakkumused esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.