« Tagasi

Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028 eelnõu avaliku väljapanek

Lüganuse Vallavalitsus korraldab Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028 eelnõu avaliku väljapaneku 22. veebruarist kuni 09. märtsini 2021.

Sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028 täiendus- ja muudatusettepanekuid saab esitada 09.03.2021 kella 15.00-ni vallavalitsuse kantseleisse aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn Lüganuse vald, 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028 eelnõu avalik arutelu toimub 10. märtsil 2021 algusega kell 17.00 Lüganuse Vallavalitsuse saalis Keskpuiestee 20, Kiviõli.

Lisainfo: Ketlin Mõru, sotsiaalnõunik, tel 332 1333, 53497060

 e-post: ketlin.moru@lyganuse.ee

Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028

Lisa 1 Mõisted

Lisa 2 Anketeeritud valimi raport