« Tagasi

Lüganuse Vallavolikogu istung 25.02.2021

Lüganuse Vallavolikogu istung toimub 25.02.2021 kell 17.00 elektroonilises keskkonnas Zoom

Päevakord:

  1. Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lüganuse vallas      
  2. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (toimetulekutoetuse eluasemekulude piirmäärad)
  3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord)
  4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
  5. Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028 eelnõu I lugemine
  6. Informatsioon:

6.1 Ülevaade Cumulus Consulting OÜ poolt koostatud Lüganuse valla haridusvaldkonna  analüüsist

6.2 Informatsioon SA Kiviõli Tervisekeskus tegevusest ja arenguplaanidest

6.3 Informatsioon AS Kiviõli Soojus tegevusest ja arenguplaanidest

6.4 Informatsioon Majanduskeskuse tegevusest ja arenguplaanidest