« Tagasi

Riigivara põllumajanduslikuks kasutamiseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 26.01.2021.
Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.

Enampakkumise teade