« Tagasi

Kaasav eelarve 2021

Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise kord võeti Lüganuse Vallavolikogu määrusega vastu 17. juunil 2020. aastal. Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2021. aasta eelarves on 20 000 eurot.

Kaasava eelarve eesmärgiks on elanike teadlikkuse tõstmine valla rahanduse ja eelarve koostamise alustest, avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine ja elanike kaasamine vallaeelarve prioriteetide seadmisesse.

Ideid võis esitada iga valla arengust huvitatud füüsiline ja juriidiline isik.  Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot. Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvele.

Kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 1. augustist kuni 1. septembrini 2020. Tähtajaks laekus neli ettepanekut. Komisjoni liikmed hindasid ettepanekute vastavust kaasava eelarve eesmärkidele ja analüüsisid nende realiseeritavust. Järgmisesse vooru pääses edasi kaks ideed:

* Liimala rannaala taristu korrastamine; 

* Tuleohutuskoolitus haagise soetamine MTÜ Purtse Vabatahtlik Päästele.

Lüganuse valla kaasav eelarve hääletus toimub 17. novembrist kuni 7. detsembrini kella 23.59-ni portaalis volis.ee.  Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Lüganuse vald. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb ennast tuvastada mobiil-ID või ID-kaardi abil.
Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek. Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objektide realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajatega.