« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi

Haridusspetsialist   Ametijuhend

Logopeed                  

GIS spetsialist

Avaldus, motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199 või digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee.

Kandideerimistähtaeg:  25.09.2020 
Täiendav info  tel 332 1320, valitsus@lyganuse.ee