« Tagasi

Riik toetab omavalitsuste teede remonti 14 miljoni euroga

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas esitas valitsusele kohalike teede korda tegemiseks mõeldud investeeringutoetuse jagamise ettepanekud, millega on kavas teha korda ca 14,1 miljoni euro eest 96 erinevat teed ja tänavat üle Eesti.

Kohalike omavalitsustel oli võimalik sel aastal juba teist korda taotleda kohalike teede juhtumipõhist toetust kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus ja ettevõtlusega seotud teede olukorra parandamiseks.

Lüganuse vald kasutas ootamatult tekkinud võimalust taotleda ministeeriumilt lisavahendeid teede remondiks.

Kooli tänav Püssi linnas on vallale kuuluv kohalik tee. Projekti mahtu on arvestatud Kooli tänava lõik alates Energeetika/Viru ristmikust (rekonstrueeritud 2018.a.) kuni Raudtee tänavani (riigitee 13179). Kooli tänava kaudu liigub ettevõtlusega seotud transport ettevõtetesse, mis asuvad Maidla teel (rekonstrueeritud 2011.a.). Suurim ettevõte on AS Repo Vabrikud, kus töötab üle 200 inimese. Kooli tänava uue ülekatte ehitamine elavdaks olemasolevat ettevõtlust ning soodustaks ka nende ettevõtete tegutsemist, kes praegu omavad kinnistuid, kuid kelle aktiivsus on madal.

Püssi teede olukord muutub ja paraneb märgatavalt. Paraneb ka ettevõtete olukord, nende klientide ja koostööpartnerite mugavus ligipääsuks firmale.

Ehitustööde teostamine on kavas veel käesoleval aastal. Projekti kogumaksumuseks on eelpakkumise järgi umbes 90 tuhat eurot, millest täiendav riigipoolne toetus on ligi 70 tuhat eurot.