« Tagasi

Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avalik väljapanek

Keskkonnaamet on algatanud määruse „Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskiri" menetlust. Alutaguse rahvuspark on moodustatud 24. novembril 2018. aastal eelnevalt kaitse all olnud Agusalu, Muraka, Puhatu ja Selisoo looduskaitseala, Iisaku, Jõuga, Kurtna, Mäetaguse, Smolnitsa ja Struuga maastikukaitseala ning Narva jõe ülemjooksu hoiuala liitmisel. Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskirjaga kehtestatakse kogu rahvuspargile ühtne kaitsekord ning liidetakse alale Arvila ja Mustassaare metsise püsielupaik.

Eelnõu avalik väljapanek toimub 6. juulist 21. augustini 2020. a.

Parandusettepanekud ja vastuväited Alutaguse rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu kohta esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Pargi 15, 41537 Jõhvi) hiljemalt 21. augustiks 2020. a.

Eelnõu avalik arutelu toimub 17. septembril 2020. a kell 15 Keskkonnaameti Iisaku looduskeskuses (Aia 4, Iisaku).

Alutaguse  rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõuga on võimalik tutvuda ka Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald.

Lisa 1 Määrus Alutaguse RP

Lisa 2 Seletuskiri Alutaguse RP

Lisa 3 Kaardid: Leht 1Leht 2Leht 3Leht 4Leht 5Leht 6 Leht 7.