« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Projekteerimistingimused antakse AS Eesti Raudtee projekteerimistingimuste taotluse nr 2011002/05508 alusel Lüganuse vallas, Uljaste külas, Tapa-Narva 233,2-234,7 km(75101:001:0016), Irvala külas, Tapa-Narva 245,9-246,8 km(43701:004:0069), Sonda alevikus, Uljaste tee 3 // Sonda raudteejaam(75101:006:0076), Kiviõli linnas, Kiviõli raudteejaam(30901:005:0006), Aidu-Liiva külas, Tapa-Narva 248,8-252 km(44901:002:0048), Vana-Sonda külas, Tapa-Narva 236,8-240 km(75101:002:0058), Lüganuse alevikus, Tapa-Narva 248,5-248,8 km(43701:004:0070), Erra-Liiva külas, Tapa-Narva 245,1-245,9 km(75101:002:0059), Püssi linn, Püssi raudteejaam(64501:004:0018), Aa küla, Tapa-Narva 252-254 km(43701:003:0035), raudteeliinide elektrifitseerimise ehitusprojekti koostamiseks. Koostatava projekti eesmärgiks on Tapa-Narva olemasolevate raudteeliinide elektrifitseerimine (sh kontaktvõrgu ja  veoalajaamade ehitamine) majanduslikult optimaalseimal ja keskkonna säästu arvestaval kujul.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 26.juunist – 13. juulini 2020  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Lisa 1 Projekteerimistingimused