« Tagasi

Lüganuse Vallavolikogu istung 28.05.2020

Lüganuse Vallavolikogu istung toimub 28.05.2020 kell 17.00 Kiviõli Kunstide Kooli saalis (Vabaduse pst 6, Kiviõli linn)
Pävakord:
 1. Lüganuse valla 2020. a lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine
 2. Meetmesse „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine " taotluse esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine
 3. Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 4. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine
 5. Lüganuse valla põhimääruse muutmine I lugemine (vallavalitsuse töökord)
 6. Kiviõli Kunstide Kooli õppetasust vabastamine
 7. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku
 8. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
 9. Lüganuse Vallavolikogu esindajate nimetamine haridusasutuste hoolekogudesse
 10. SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu liikme nimetamine
 11. Revisjonkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 12. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 13. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine