« Tagasi

Lüganuse valla haldusterritooriumil paiknevate mängu-, spordi- ja jõuväljakute ajutine sulgemine

Vabariigi Valitsus kehtestas 12.03.2020 koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks Eestis eriolukorra ning võetakse kasutusele erimeetmed. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti. Terviseameti info kohaselt levib koroonaviirus piisk-õhknakkuse teel ning kandub hõlpsasti edasi pindade kaudu. Mängu- ja spordiväljakuid kasutavad paljud inimesed, kuid nende pindade desinfitseerimine ei ole tulemuslik. Lisaks tekib mänguväljakutel otsekontakt laste vahel. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on otstarbekas ennetava meetmena ajutiselt sulgeda Lüganuse valla mängu-, spordi- ja jõuväljakud.

Lähtudes sellest, otsustas Lüganuse Vallavalisus sulgeda ajutiselt 27.03.2020 kuni uue korralduseni, kuid mitte kauem, kui eriolukorra lõpuni, koroonaviiruse epideemilise leviku tõkestamiseks ennetava meetmena kõik Lüganuse valla haldusterritooriumil paiknevad mängu-, spordi- ja jõuväljakud.