« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsuse teade

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse  (KeÜS)  §  47  lõige  4 alusel teatab Lüganuse Vallavalitsus, et Keskkonnaamet on esitanud Pinnasepuhastuse  OÜ  (registrikood  14291194;  aadress:  Harju  maakond,  Tallinn,  Lasnamäe  linnaosa,  Peterburi tee 2f, 11415) 14.02.2020 esitatud keskkonnaloa (veeloa) taotluse tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks.

Keskkonnaluba taotletakse Ida-Viru maakonnas Lüganuse  vallas  Irvala  külas,  Lohkuse  külas  ja  Püssi  linnas  asuval  Purtse  jõe  lõigul  reostunud  pinnase eemaldamiseks  jõe  sängist  ja  kaldaaladelt.  Ligikaudu  1300  m  pikkune  Purtse  jõe  ohutustamistööde  lõik  algab Lohkuse  paisu  (PAIS016010)  juures  (koordinaadid:  X=6583251,  Y=672435)  ning  lõppeb  Püssi  paisu (PAIS010180) juures (koordinaadid: X=6584298, Y=672116). Töid teostatakse tööprojekti „Purtse jõe, Kohtla jõe ja Fenoolisoo jääkreostuse ohutustamine. IX etapp (Purtse jõgi)" (Kobras AS töö nr 2019-243) kohaselt. Taotlus on  Keskkonnaameti  keskkonnaotsuste  infosüsteemis  (edaspidi KOTKAS)  registreeritud  14.02.2020  nr  DM-108639-1 all.

Veeloa taotlus ja muud asjasse puutuvad dokumendid on kättesaadavad KOTKAS-es (https://kotkas.envir.ee/), sisestades otsingusse registreerimisnumbri M-108639.