« Tagasi

Kiviõli linna soojamajanduse arengukava 2016-2026 muutmise eelnõu avalik väljapanek

 

Lüganuse Vallavalitsus korraldab Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 muutmise eelnõu avaliku väljapaneku

2. septembrist kuni 15. septembrini 2019. a.

Lüganuse Vallavalitsus kiitis heaks ja suunas oma 29.08.2019. a. korraldusega nr 516 avalikule väljapanekule Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 muutmise eelnõu.

Eelnõu on välja pandud valla kodulehel http://www.lyganuse.ee ja vallamajas.  Avalik väljapanek toimub alates 02. septembrist kuni 15. septembrini 2019.a.

Soojusmajanduse arengukava täiendus- ja muudatusettepanekuid saab esitada 16. septembrini kella 16.00-ni vallavalitsuse kantseleisse aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Ettepanekud palume esitada kujul :

  • Muudatusettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed
  • Muudatusettepaneku põhjendus
  • Olemasoleva arengukava tekst või väljavõte tabelist
  • Välja pakutav muudetud arengukava tekst või väljavõte tabelist

Soojusmajanduse arengukava eelnõu avalik arutelu toimub 16. septembril kell 17.00 Lüganuse vallamajas, volikogu saalis, aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli.

Lisainfo: Anu Needo, arendusnõunik, tel: 332 1340, 5302 6061, e-post: anu.needo@lyganuse.ee

Arvamust avaldama ja kaasa rääkima on oodatud kõik huvilised! 

 

Lüganuse Vallavalitsuse 29.08.2019 korraldus nr 516 "Kiviõli linna soojamajanduse arengukava 2016-2026 muutmise eelnõu avalikule väljapanekule suunamiseks". 

Lüganuse Vallavolikogu määruse eelnõu "Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 muutmine".

Kiviõli Keemiatööstus OÜ taotlus