Lüganuse valla teemanädal „MÄNG"

Tänavu möödub Meinahrd Laksi, emakeelepäeva tähistamise mõtte algataja sünnist 100 aastat. Teemanädala korraldamine emakeelepäevaga on igati sobilik, sest lisaks riiklikule algatusele oli Meinhard Laks tugev kohaliku hariduselu eestvedaja ning kodu-uurija, kellele oma kodukoha ja kogukonnaelu käekäik oli väga tähtsal kohal.

Teemanädalale annavad tähendusliku sisu ja korraldavad tegevuse valla asutused. Välja valitud teema seab esiplaanile traditsioonid, väärtused, oskused, sotsiaalse suhtluse ning annab võimaluse sidustada erinevaid siht-ja vanusegruppe oma asutuses, asutuste omavahelises koostöös, väiksemas kogukonna ringis või siis laiemalt üle valla. Selle nädala raames toimuvad mängulised tegevused ja ettevõtmised – mängitakse vanu ja uusi mänge, leiutatakse ise mänge mis on ühtmoodi meelelahutuslikud, aga oma ülesehituselt käsitlevad kas oma paikkonna või siis Lüganuse kihelkonna ajalugu. Lisaks leiab kavast eriformaadis mälumänge, lauldakse ja tantsitakse vanu laulu-ja tantsumänge. Tegevusi saab olema eriilmelisi ja hulgi. Osad neist toimuvad kitsamas asutuse siseses pereringis aga leidub ka avalikke ettevõtmisi kuhu on oodatud kõik huvilised.

***

Kutsume kõiki valla vabaühendusi, sõprus- ja perekondi teemanädalaga liituma! Jäädvustage sel nädalal mängitud mänge ning jagage meeleolukaid emotsioone!

Pildid või videolingid saata hiljemalt 22. märtsiks e-postiaadressil riia.tallerman@lyganuse.ee!

***

Sonda Raamatukogu

16. märts, kell 09.30

Sonda Kool / Sonda Rahvamaja / Sonda Raamatukogu

Teemanädala „Mäng" raames toimub 16.märtsil emakeelepäevale ja Meinhard Laksile pühendatud mängude päev Sondas. Majas, kus emakeelepäeva algataja Meinhard Laks töötas õpetaja ning direktorina - Sonda raamatukogus. Ühise päeva viivad läbi Sonda raamatukogu, Sonda rahvamaja ning Sonda Kool.

Mängud:  „Sonda mäng" – valikvastustega küsimuste ning aktiivülesannetega/mängudega seltskonnamäng, looja ja läbiviija Sonda Kool

„LÜKI põrandamäng" – mälumäng Lüganuse kihelkonna teemal, 3 erinevat raskusastet, looja ja läbiviija Sonda rahvamaja

„Pealkirjade pusle" – 2 raskusastet, looja ja läbiviija Sonda raamatukogu

Alates 14.00 jätkuvad tegevused Sonda rahvamaja noortetoas teemal „Tänase noore vanemate mängud".

 

Maidla Kool

 

Lüganuse Kool

 

Kiviõli Vene Kool

Kiviõli Vene Koolis liituvad teemanädalaga 1.-3. klasside õpilased ning ajavahemikul 14.- 18.märts mängitakse mängu „Kui hästi sa tunned oma kodukohta- Lüganuse vald?". Mängus on omavahel liidetud teadmised Lüganuse valla kohta ning vana hea lauamängu ülesehitus, kus õige vastuse korral saab liikuda finiši poole! Eks ikka taibukamad ja teadjamad on võitjad, aga läheb vaja ka õnne!

 

Kiviõli I Keskkool

 

Kiviõli Kunstide Kool

15. märtsil toimuvad Kiviõli Kunstide Koolis kaks vabamikrofoni tundi, kell 14.15 ja 16.45, kus kogu kooliperele on antud võimalus üles astuda mõeldes raamist ükskõik millise mängulise ja loomingulise etteastega. Lennumudelismi õpetaja eestvedamisel õpitakse paberlennuki voltimise tehnikaid ning katsetatakse ühiselt nende lennuvõimet. Kooli koridorides on püsti pandud molbertid, kus iga möödakäija saab igale molbertil asuvale kunstiteosele lisada oma loomingut. Lisaks molbertitele on üles seatud ka Saori kangasteljed, millel möödaminejad end teostada saavad. 

 

Erra Lasteaed

Lapsed on mänginud väga ammustest aegadest peale, mängivad praegu ja mängivad tulevikus. Kogu tegevuse eesmärk on tõsta laste teadlikkust, et kuigi nad elavad Kiviõlis, Lüganusel, Purtsel, Kestlas ja Erras, on meie ühiseks koduks Lüganuse kihelkond oma ajaloo, mängude ja traditsioonidega. Lapsed on saavad koduseks ülesandeks veeta eriline kvaliteetaeg perega. Tuleb leida pildistamiseks koht, mis mingil moel on eriline just perele. Lisada paari lauseline selgitus, kus see koht asub ja miks just see koht valitud sai. Kodusest A4 fotodest ja fotode kirjeldusest koostatakse näitus.

Lisaks tutvuvad lapsed mõistega kihelkond. Lapsed on vaadelnud Lüganuse kihelkonna rahvariideid ja värvinud ühistööna Lüganuse kihelkonna rahvariided noormehele ja neiule.

Lapsed mängivad vanu laulumänge, nt. rahvalik laulumäng "Ludi", rahvalik laulumäng "Rikka ja vaese mehe mäng", regivärsiline laulumäng Maie Kents "Sügise tulek". Mängude vahel ütlevad lapsed rahvatarkuseid ja vanasõnu. 

 

Püssi Lasteaed Marjake

Marjakese Lasteaias teeme oma majas ürituse kõikide rühmade lastega. Selleks korraldame näituse koos lastevanemate abiga „Mänguasjad läbi aegade" , mille sätime üles juba mõned päevad enne üritust. Sel päeval hakkavad kõik 4 rühma korda mööda käima saalis mängimas erinevaid lõbusaid muusika- ja liikumismänge ka läbi aegade, kus neid ootavad ees lõbusad klounid ning mängu peategelased. Peale mängimist vaadatakse koos rühma õpetajatega ühiselt mänguasjade näitust. 

 

Kiviõli Lasteaed Kannike

 

Savala Päevakeskus

 

Lüganuse Päevakeskus

15. märts, kell 11.00

Lüganuse päevakeskus liitub teemanädalaga 15. märtsil. Teemaks on lapsepõlvemängud. Päevakeskuse kliendid on väga eakad (70-90) ning tänu neile saame ülevaate, milliseid mänge mängiti siis, kui nemad olid lapsed. Nende vestluste põhjal koostame stendi või plakati jutustajatest ja nende jutustatud lugudest. Sel päeval proovitakse mängida ka selle sajandi lauamänge, mis on meie eakatele mängijatele parajaks väljakutseks.

Purtse Päevakeskus

 

Sonda Päevakeskus

 

Kiviõli Päevakeskus

17. märts, kell 11.00

Seoses Lüganuse valla teemanädalaga ''Mäng'', soovivad Kiviõli Päevakeskuse memmed jagada teiega enda tegemisi. Kogu teemanädala vältel on võimalik külastada kõigil huvilistel päevakeskust ning imetleda memmede osavate näppude käsitööd. Samuti 17.märtsil kell 11.00 on võimalus osa saada memmede poolt ettevalmistatud näidendist ''Naeris''.

Oodatud on igas vanus meie valla elanikud!

 

Maidla Raamatukogu

Maidla Raamatukogu ootab kõiki külla ning pakub külastajatele lahendamiseks erinevaid kirjandusteemalisi mänge.

Liitsõnamängud. Küsimuse vastuses on alati see sõna või sõnaosa, mis küsimuses kuulda.
Näide: missugune KOI oskab lugeda? Vastus:raamatukoi

Kirjanduslik doomino. Iga kaart on üks doominokivi. Kaardi vasakul pool  on fraas lasteraamatust ja paremal pool lasteraamatu pealkiri. Tuleb kokku panna sobivad pooled ning leida raamaturiiulist üles see raamat.

Mõtestada saab loosina võetud tervisealaseid vanasõnu.

 

Kiviõli Linnaraamatukogu

 

2022 aasta on kuulutatud raamatukogu aastaks. Emakeelepäeval, 14. märtsil kohtub Kiviõli Linnaraamatukogus mitmete lustakate raamatute autor, lastekirjanik Kairi Look Kiviõli I Keskkooli 2. klassi õpilastega. Kõikidel huvilistel on võimalik voltida endale isiklik sõna raamat!

 

Lüganuse Raamatukogu

 

Püssi Raamatukogu / Püssi Kultuurimaja

14. märts, kell 11.00

Püssi raamatukogu ja kultuurimaja ootavad kõiki 14. märtsil, kell 11.00 Püssi Kultuurimajja. Tähistatakse emakeelepäeva ning mängitakse ja õpitakse koos „Soome lahe lainel" ainetel.

 

Lüganuse Kultuurikeskus Maidla Rahvamaja

 

Lüganuse Kultuurikeskus Lüganuse Rahvamaja

18. märtsil, kell 19.00 Tantsuklubi

Tantsuklubiks nimetatakse tänapäeval vanade seltskonnatantsude tantsimise kohta, kus saavad omavahel kokku rahvamuusikud ning tantsuhuvilised. Lüganuse tantsuklubi sai alguse juba 2019. aasta sügisel. Toona musitseerisid meile Kiviõli Kunstide Kooli õpilased ja õpetajad. Tantsiti erinevaid seltskonnatantse, mis kohapeal õppides ja katsetades olid jõukohased kõigile. Olenemata pikast pausist tuleb tantsuklubi taas! Seekord on teemaks erinevad ringmängud, seltskonnamängud aga ka varga- ja laulumängud. Kogu seda lusti veab eest ansambel Suits ja Kool. Kristi Kool ja Janne Suits on lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia pärimusmuusika eriala ning koos musitseerinud alates 2014. aastast.

Ehkki mäng on väikese inimese töö, ei ole keelatud mängida mistahes vanuses ja elualal töötaval inimesel. Vastupidi! Mäng teeb rinna rõõmsaks ja annab meile positiivseid elamusi tänasel keerulisel ajal. Tantsuklubisse on oodatud ka kõik pillimehed, kes soovivad pingevabalt musitseerida või teistele tantsuks mängida. Kohtumiseni tantsuklubis!

 

Kiviõli Rahvamaja

 

Kiviõli noortekeskus

14. – 18. märts, kell 11.00 -19.00

Noortekeskus kutsub teemanädala ''Mäng'' raames tutvuma, spetsiaalselt teemanädala tarbeks valminud puitpusledega, millel kujutatud Lüganuse kihelkonna kuulsamad ajaloolised ehitised. Millised need maamärgid on? Kus need Lüganuse vallas asuvad? Milline on nende ajalugu?

Külasta meid 14.-18.märtsil, vahemikus 11.00-19.00 ja arva puslet kokku pannes ära, mida on kujutatud. Pusle fotode autor on Valmar Voolaid. Oodatud on noored, pered ja miks mitte ka vanaemad-vanaisad.

 

Maidla Noortekeskus

 

Lüganuse Noortemaja

 

Püssi Noortekeskus

 

Sonda Noortetuba

16. märts, kell 14.00

Teemanädala „Mäng" raames toimub 16.märtsil emakeelepäevale ja Meinhard Laksile pühendatud mängude päev Sondas. Ühise päeva raames mängitakse erinevaid mänge majas, kus emakeelepäeva algataja Meinhard Laks töötas õpetaja ning direktorina - Sonda raamatukogus.

Kell 14.00 toimuvad jätkutegevused aga juba Sonda rahvamaja noortetoas teemal „Tänase noore vanemate mängud". Meie laste vanematel on olnud mänge, mida praeguse aja lapsed, kas pole mänginud või mängivad ajas muutunud variante. Noortetuba pakub võimaluse mängida ajahõlma kadunud mänge taaskord omapoolsete näpunäidetega. Pakume nii aktiivseid liikumis- kui ka mõttemänge.
Mängudeks on näiteks kummikeks, 'Uka-uka, mina prii', 'Tagumine paar välja', 'Linn/riik' jms.

 

Varja noortetuba