Riigikogu valimised 2023

Riigikogu valimised toimuvad 5. märtsil 2023.

Üldinfo Riigikogu valimine (RUS, ENG)

 

Hääletada saab valimisnädala jooksul, 27. veebruarist kuni 5. märtsini 2023.

Lüganuse vallas on moodustatud 3 valimisjaoskonda.

Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel (27.02.-04.03.2023) ja valimispäeval (05.03.2023) Kiviõli I Keskkoolis (Viru tn 14, Kiviõli linn).Telefoni nr 5888 7144.

 

Valimisjaoskond  nr  2  hääletamisruum  asub  esimesel  päeval  enne  valimiste  päeva ja valimispäeval  (04.03.-05.03.2023) endises  Lüganuse  vallamajas  (Kiviõli  tee  8,  Lüganuse  alevik).  Telefoni nr 5888 7145.

Valimisjaoskond  nr  2  hääletamisruum  asub  teisel  päeval  enne  valimiste  päeva (03.03.2023)  Püssi kultuurimajas (Kooli tn 5, Püssi linn). Telefoni nr 5888 7145.

 

Valimisjaoskond  nr  3  hääletamisruum  asub  esimesel  päeval  enne  valimiste  päeva  ja

valimispäeval (04.03.-05.03.2023) Sonda  Kogukonnamajas  (Lembitu  tn  9,  Sonda  alevik). Telefoni nr 5888 7146.

Valimisjaoskond  nr  3  hääletamisruum  asub  teisel  päeval  enne  valimiste  päeva (03.03.2023) Maidla rahvamajas (Maidla tee 56, Savala küla). Telefoni nr 5888 7146.

 

03. märts

04. märts

05. märts

Jsk 1  Kiviõli 1. Keskkool

Toimub

Toimub

Toimub

Jsk 2  Lüganuse vallamaja

 

Toimub

Toimub

Jsk 2  Püssi kultuurimaja

Toimub

 

 

Jsk 3  Sonda kogukonnamaja

 

Toimub

Toimub

Jsk 3  Maidla rahvamaja

Toimub

 

 

 

Eelhääletamise päevadel, 03.03.-04.03.2023, saab hääletada kell 12.00 kuni 20.00.

Valimiste päeval, 05.03.2023, saab hääletada vaid oma elukohajärgses valimisringkonnas kell 9.00 kuni 20.00.

Valima minnes tuleb jaoskonnakomisjonile esitada kehtiv isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba).

Kui valija ei saa terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada jaoskonnas hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist kodus.

03.03.-05.03.2023 korraldavad kodus hääletamist
valimisjaoskonnad nr 1 telefoni nr 5888 7144
ja valimisjaoskond nr 2 telefoni nr 5888 7145.

Taotluse kodus hääletamiseks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 12.00 kuni 20.00 ning pühapäeval kell 9.00-14.00. Taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust.

Taotluse kodus hääletamiseks saab saata kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199) või valija elukohajärgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetada kohale muul viisil.

 

Hääletamissedelite ülelugemine Lüganuse valla valimiskomisjonis toimub 06.03.2023 kell 10.00 vallavalitsuse saalis (Keskpuiestee 20 Kiviõli linn).

Tiina Urban, Lüganuse valla valimisjuht

Telefon 5053162, e-posti aadress tiina.urban@lyganuse.ee