Õhukvaliteet

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse poolt läbi viidud Kiviõli õhukvaliteedi uuring.

Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus 2017-2018 a

Töö nimetus: Õhukvaliteedi andmete kogumine ja aruandlus: 2017-2018 a. – Kiviõli mõõtmised Töö autorid Erik Teinemaa, Marek Maasikmets, Katri Saare, Mart Vill, Maris Paju Töö tellija: Keskkonnaministeerium Töö teostaja: Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901 info@klab.ee www.klab.ee Leping nr: 4-1/16/117 Töö valmimisaeg: 31.01.2018

Käesolev töö on koostatud ja esitatud kasutamiseks tervikuna. Töös ja selle lisades esitatud kaardid, joonised, arvutused on autoriõiguse objekt ning selle kasutamisel tuleb järgida autoriõiguse seaduses sätestatud korda. Töö omandamine, trükkimine ja/või levitamine ärilistel eesmärkidel on ilma Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ kirjaliku nõusolekuta keelatud. Töös toodud info kasutamine õppe- ja mitteärilistel eesmärkidel on lubatud, kui viidatakse algallikale. Andmete kasutamisel tuleb viidata nende loojale

https://www.envir.ee/sites/default/files/news-related-files/kivioli_2017.pdf

 

Aastal 2018 on paigaldatud kaks seirejaama: Kiviõli Seikluskeskus ja OÜ Elkarin.

Pildil: Seirejaam Kiviõli Seikluskeskuses.