Linnad, alevikud, külad

Lüganuse valla haldusterritooriumil on kaks vallasisest linna - Kiviõli ja Püssi, kolm alevikku - Sonda, Erra, Lüganuse ja 48 küla – Aa, Aidu, Aidu-Liiva, Aidu-Nõmme, Aidu-Sooküla, Aruküla, Arupäälse, Aruvälja, Hirmuse, Irvala, Jabara, Koolma, Kopli, Kulja, Liimala, Lipu, Lohkuse, Lümatu, Maidla, Matka, Mehide, Moldova, Mustmätta, Oandu, Ojamaa, Piilse, Purtse, Rebu, Rääsa, Salaküla, Savala, Sirtsi, Soonurme, Tarumaa, Uniküla, Varja, Veneoja, Virunurme, Voorepera, Uljaste, Satsu, Ilmaste, Vainu, Koljala, Erra-Liiva, Varinurme, Vana-Sonda ja Nüri küla.

Lüganuse küla arengukava

Purtse küla arengukava

 

Lüganuse valla külad- https://www.lyganuse.ee/kulad

Lüganuse valla asulad - https://arcg.is/1H1O8u