Projekt - Endise Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine

Rahastusallikas – Keskkonnainvesteeringute Keskuse ringmajanduse programm.

Projekti teostamise aeg – september 2018 – september 2020

Projekti eesmärgiks on 1987.aastal suletud Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine. Hoone on tühjalt seisnud üle 30 aasta ning muutunud ohtlikuks kohalikele elanikele. Kiviõli linna maastikupilti kahjustav kasutusest väljalangenud ehitis tuleb kiiremas korras ohutustada ja täielikult likvideerida.

Rahastamine –  KIK toetus 41 277,60 EUR

                           Valla omafinantseering 2 400 EUR

                           Projekti kogumaksumus 43 677,60 EUR

Projekt on edukalt teostatud ja lõppenud.

Täname SA Keskkonnainvesteeringute Keskust toetuse eest.

 

 

Projekt - Endise Erra sovhoosi tootmishoonete lammutamine

Rahastusallikas – Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm.

Projekti teostamise aeg – mai 2016.

Projekti tutvustus – maastikupilti reostava ja varisemisohtliku kasutusest väljalangenud endise Erra sovhoosi lao ja juurviljakeldri likvideerimine.

Tegevused – Erra jõe kaldal olnud endise Erra sovhoosi hooned on lammutatud ja alad heakorrastatud.

Rahastamine –  KIK toetus 12 070,41 EUR

                           Valla omafinantseering 1677,21 EUR

                           Projekti kogumaksumus 13 747,62 EUR

Projekt on edukalt teostatud ja lõppenud.

Täname SA Keskkonnainvesteeringute Keskust toetuse eest.