Huvide konflikt

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Lüganuse vallas

Justiitsministeeriumil koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Tartu Linnavalitsusega on valminud voldik  "Kuidas vältida huvidekonflikti kohalikus omavalitsuses?"


Voldiku koostamise eesmärgiks on ennetada ja lahendada huvide konflikti olukordi ning see on mõeldud kasutamiseks eelkõige kohalikele omavalitsustele ja volikogudele.

Elektrooniliselt asub huvide konflikti vältimise voldik veebilehel www.korruptsioon.ee, kust on võimalik leida ka lisainfot huvide konflikti ja korruptsiooni puudutavate teemade kohta. 

 

Majanduslike huvide deklaratsioonid

Alates 2014. aastast esitatakse huvide deklaratsioonid e-keskkonnas ja avalikustatakse Huvide deklaratsioonide registris. Juurdepääs registrile toimub Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll" rubriigis Avalikud päringud (edaspidi e-maksuamet) kaudu. deklaratsioonidega tutvumiseks tuleb ennas e-maksuametisse sisse logida.