Ida-Viru Keskhaigla eriarstiaegu saab broneerida üleriigilise digiregistratuuri kaudu

Alates 04. juunist on patsientidel võimalik Ida-Viru Keskhaigla (IVKH) eriarstide aegu reserveerida, tühistada ja muuta üleriigilise digiregistratuuri kaudu. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) hallatavasse patsiendiinfoportaali www.digilugu.ee on üles laetud meie eriarstide ja iseseisvaid vastuvõtte teostavate õdede ajakavad alates 28. juunist tavapäraselt kuni neli kuud ette.

Esimesena alustas tööd üleriigilise digiregistratuuriga Põhja-Eesti Regionaalhaigla 2019. aasta alguses.

Täiendav info tel 331 1003.

Eriarstiabi peab olema kättesaadav kõikjal üle Eesti

Tervisemurega inimene peaks kõigepealt pöörduma oma perearsti poole. Just tema oskab patsienti kõige paremini nõustada ja vajadusel ka õige eriarsti juurde suunata. Igal ravikindlustatud inimesel on õigus valida endale sobiv eriarst ja vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses üle Eesti. Tähtis on see, et raviasutusel oleks haigekassaga kehtiv leping.

Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul peab arstiabi olema kvaliteetne ja ühtemoodi kättesaadav üle kogu Eesti, seda ka Ida-Viru maakonnas. „Selleks, et inimestele oleks ravi igal juhul tagatud, sõlmib haigekassa lisaks haiglatele lepingud ka eratervishoiuasutustega, kes pakuvad eriarstiabi. Need erakliinikud täiendavad haiglate pakutavaid teenuseid, lühendavad ravijärjekordi ja annavad inimestele eriarstiabi saamiseks lisavõimaluse," kinnitas Parv. 

Ida-Viru maakonnas on haigekassal 12 erinevat eriarstiabi partnerit, kes ravikindlustatud inimestele haigekassa toel teenuseid osutavad. Kõige rohkem eriarstiabi teenuseid pakuvad Ida-Viru Keskhaigla ja Narva Haigla.

Arstiabi õigel ajal ja õiges kohas

Ravi rahastamiseks ja eriarstiabi tagamiseks võtab haigekassa arvesse igas piirkonnas elavate inimeste arvu, nende ravivajadust, aga ka kvaliteetse ravikorralduse võimekust selles maakonnas.

„Igas maakonnas peab elanikele olema tagatud kodulähedane arstiabi kõige sagedasemate haiguste raviks," ütles Parv. Siia kuuluvad kõrva-nina-kurguhaiguste, silma- ja nahahaiguste, günekoloogiliste ja psühhiaatriliste haiguste ravi, samuti üldkirurgilised protseduurid, taastusravi ja sisehaiguste ravi. 

„Teatud erialad, kus ravivajadus ei ole nii suur, aga patsient vajab spetsiifilisemat eriarsti, põhjalikumaid uuringuid ja keerukamat ning kallist tehnoloogiat, peavad kvaliteetse arstiabi tagamiseks olema kättesaadavad vähemalt neljas suuremas maakonnas – Harju, Tartu, Ida-Viru, Pärnu," selgitas Parv. Siia kuuluvad näiteks uroloogia, seedetrakti haigused, südamehaigused, reumatoloogia, närvisüsteemihaigused, kopsuhaigused, infektsioonhaigused, lastehaigused ja hormonaalsete häirete ravi.

Kõige keerukamat ravi nagu näiteks vähiravi (kiiritusravi) ja teatud kirurgilisi protseduure tehakse Parve sõnul kahes suuremas haiglas. Nii vähiraviks vajalikud onkoloogiakeskused kui ka näiteks neurokirurgid tegutsevad kahes Eesti suurhaiglas – Tartu Ülikooli Kliinikumis ning Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

Haigekassa tasub eriarsti vastuvõtu eest vaid lepingupartneri juures

Tasub meeles pidada, et haigekassa tasub ravikindlustatud inimese eriarstiabi eest ainult siis, kui raviasutusel on leping haigekassaga. Parv selgitas, et haigekassal on mitmeid kogemusi, kus ravikindlustatud patsiendid on oma ravi eest ootamatult pidanud ise maksma, kuna nad ei ole pöördunud haigekassa partneri poole. „Enne kui eriarsti juurde lähed, küsi alati üle, kas raviasutusel on haigekassaga leping ja kas arstiabi saab ikka haigekassa kulul," soovitas Parv.

Peamiselt osutavad Ida-Virumaal  eriarsti teenuseid Ida-Viru Keskhaigla ja Narva Haigla. Lisaks kahele suuremale haiglale on haigekassal selles piirkonnas leping veel 10 erineva raviasutusega, kes pakuvad vastuvõtte näiteks psühhiaatria, günekoloogia, nahahaiguste, kõrva-nina-kurguhaiguste, taastusravi ja mitmetel teistel erialadel.

Eesti Haigekassa eriarstiabi partnerid Ida-Viru maakonnas