Ehitustoimingud ja kaevetööd

Ehitisregister

Aadressil www.ehr.ee asub riiklik ehitisregister. 

Ehitisregistri abil peetakse arvestust ehitiste üle. Registri veebilehel on võimalik tutvuda ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega.

Andmeid esitavad registrisse peamiselt kohalikud omavalitsused ja seda haldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Seoses ehitusseadustiku jõustumisega 01.07.2015 kehtestati uued vorminõuded  teatistele, ehitus- ja kasutuslubadele ja nende taotlustele. vt teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid.

 

Kaevetööd

Lüganuse valla kaevetööde eeskiri

Kaeveloa taotluse vorm