Eestseisus

Lüganuse Vallavolikogu eestseisus on volikogu esimehele nõuandev tööorgan. Volikogu eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ja kõikide volikogu alatiste komisjonide esimehed. Eestseisuse töövorm on koosolek, mis toimub üldjuhul üks nädal enne volikogu istungit.

Lüganuse Vallavolikogu 15. istungi eestseisuse koosolek toimub 17.11.2022 kell 8.15 Lüganuse vallavalitsuse saalis.