Eestseisus

Lüganuse Vallavolikogu eestseisus on volikogu esimehele nõuandev tööorgan. Volikogu eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees ja kõikide volikogu alatiste komisjonide esimehed. Eestseisuse töövorm on koosolek, mis toimub üldjuhul üks nädal enne volikogu istungit.

Lüganuse Vallavolikogu 18. istungi eestseisuse koosolek toimub 23.03.2023 kell 8.15 Lüganuse vallavalitsuse saalis.