Valdkonda reguleerivad õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus

Lastekaitseseadus

 

Sotsiaalhoolekande abi andmise kord

Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäära kehtestamine

Toimetulekutoetuse avaldus Lüganuse Vallavalitsusele

Lisa toimetulekutoetuse avaldusele


Kiviõli Linna Päevakeskuse ja Küttejõu sanitaarhügieenipunkti teenuste hinnakirja kehtestamine

 

Alates 1.jaanuarist 2016 võtab isiku abivahendi kaardi taotlusi vastu ja väljastab duplikaate Sotsiaalkindlustusamet.

Infot abivahendite süsteemi, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta, sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab www.sotsiaalkindlustusamet.ee

E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee 

abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee

Infotelefon 16106